0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Goszczanowie

Numer: IV/2011


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w Goszczanowie długości 224m Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: - roboty przygotowawcze - odwodnienie - roboty ziemne - krawężniki, chodniki, zjazdy - podbudowa - nawierzchnia - roboty wykończeniowe Do wykonawcy należy również: - zagospodarowanie i uporządkowanie terenu budowy, - obsługa geodezyjna (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza), - wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, stosowne materiały, aparaty i osprzęt powinny posiadać wymagane atesty i być dopuszczone do stosowania w Polsce, wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa norm instrukcji i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym, w szczególności przepisów BHP. - zapewnienie wszelkich uzgodnień na czas trwania robót. Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja projektowa, która jest załącznikiem do SIWZ. Prace budowlane prowadzone będą pod nadzorem Inspektora Nadzoru powołanego przez zamawiającego.
» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 30.06.2011 godz. 19:47
 
Ogłoszenie powiązane
Dodany: 30.06.2011 godz. 19:49
 
SIWZ
Dodany: 30.06.2011 godz. 19:51
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Dodany: 30.06.2011 godz. 20:26
 
Dokumentacja projektowa
Dodany: 30.06.2011 godz. 20:32
 
Wybór oferty
Dodany: 25.07.2011 godz. 10:49
 Ostateczny termin składania ofert:
 14 2011Informacja opublikowana przez:
  dnia 30 2011 godz. 19:47
Liczba odsłon:
  1182 od 30 2011 godz. 19:47  (średnio 1.34 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54