0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie zadania poniżej 30tyś euro
  Administrator      17.04.2019 godz. 13:21
 
 

Kwalifikacja wojskowa 2019
  Administrator      13.03.2019 godz. 9:29
 

W dniu 20 marca i 21 marca 2019 r. (tj. środa, czwartek ) zostanie przeprowadzona Kwalifikacja Wojskowa mężczyzn (rocznika podstawowego 2000) zamieszkałych na terenie Gminy Goszczanów.

 

Rekrutacja 2019/2020 dla Szkół Podstawowych i Przedszkoli
  Administrator      31.01.2019 godz. 12:24
 

Realizując art.154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018 poz. 996 ze zm.) Wójt Gminy Goszczanów jako organ prowadzący przedszkole i publiczne szkoły podstawowe zachowując termin do końca stycznia , podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria , zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 w/w ustawy.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
  Administrator      24.01.2019 godz. 9:03
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54