0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goszczanowie

Numer: 7/2010


Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goszczanowie polegająca między innymi na: - wymianie 14 szt. okien - wymianie 2 szt. drzwi wejściowych - ocieplenie ścian zewnętrznych - ocieplenie stropodachów wykonanie obróbek blacharskich szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ. Lokalizację inwestycji określa załącznik nr 10 do SIWZ Do wykonawcy należy również: - zagospodarowanie i uporządkowanie terenu budowy, - wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowne materiały, aparaty i osprzęt powinny posiadać wymagane atesty i być dopuszczone do stosowania w Polsce, wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa norm instrukcji i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym, w szczególności przepisów BHP. - zapewnienie wszelkich uzgodnień na czas trwania robót..
» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 02.06.2010 godz. 15:22
 
SIWZ
Dodany: 02.06.2010 godz. 15:22
 
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Dodany: 02.06.2010 godz. 15:23
 
Przedmiary robót
Dodany: 02.06.2010 godz. 15:28
 
Lokalizacja
Dodany: 02.06.2010 godz. 15:28
 
Wybór oferty
Dodany: 22.06.2010 godz. 15:19
 Ostateczny termin składania ofert:
 17 2010Informacja opublikowana przez:
  dnia 2 2010 godz. 15:21
Liczba odsłon:
  1335 od 2 2010 godz. 15:21  (średnio 1.33 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54