0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GOSZCZANÓW

Numer: PPID.7013.7.2013


Charakterystyka zadania została określona w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia SOPZ stanowiącego załącznik nr 8 do SWIZ Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Odbiorze Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Goszczanów, obejmująca Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie powstałych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Goszczanów. Odbieranie odpadów komunalnych niezamieszkałych i zbieranych selektywnie powstałych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Goszczanów.Wszystkie odpady pochodzące z terenu Gminy Goszczanów będą kierowane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw mieszczącego się miejscowości Orli Staw 2, 62-834 Ceków lub do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu ul. Dzigorzewska 4.Realizacja przedmiotu zamówienia będzie dokonywana zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego biorąc pod uwagę częstotliwość odbioru odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Goszczanów wynikającą z tabeli nr 3 SOPZ Cechy techniczna przedmiotu zamówienia obejmują pojazdy przystosowane do zbiórki odpadów komunalnych, których rodzaje są określone w Tabeli nr 2 SOPZ, oraz posiadanie bazy magazynowo-transportowej o określonym wyposażeniu zawartym w części II ust. 4 pkt 12..
» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 21.05.2013 godz. 14:09
 
SIWZ
Dodany: 21.05.2013 godz. 14:09
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Dodany: 21.05.2013 godz. 14:09
 
Wzór umowy
Dodany: 21.05.2013 godz. 14:09
 
Regulamin i uchwały
Dodany: 21.05.2013 godz. 14:53
 
Wyjaśnienia do przetargu
Dodany: 24.05.2013 godz. 14:00
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
Dodany: 03.06.2013 godz. 12:43
 Ostateczny termin składania ofert:
 29 2013Informacja opublikowana przez:
  dnia 21 2013 godz. 14:09
Liczba odsłon:
  1618 od 21 2013 godz. 14:09  (średnio 1.49 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54