0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Przebudowa i rozbudowa obiektu stacji uzdatniania wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowa kanału wód nadosadowych na terenie położonym w miejscowości Chlewo

Numer: ZP.5.2012


Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę i rozbudowę obiektu stacji uzdatniania wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowę kanału wód nadosadowych na terenie położonym w miejscowości Chlewo Zakres robót obejmuje wykonanie:rozbudowy istniejącego budynku SUW wraz ze zmianą konstrukcji dachu,fundamentów pod urządzenia wewnątrz budynku stacji, remontu budynku w zakresie wykończeń,termomodernizacji obiektu,wydzielenie nowych pomieszczeń w budynku SUW,remont odstojnika wód popłucznych wraz z przekryciem lekką konstrukcją stalową,budowy zbiornika stalowego na fundamencie żelbetowym budowy układu komunikacji wewnętrznej oraz zjazdu - przebudowa,opasek chodnikowych wokół projektowanych i przebudowywanych obiektów budowlanych,ogrodzenia terenu SUW,odnowienie zieleni niskiej po zakończeniu robót budowlanych w terenie.wymiany obudowy istniejącej studni głębinowej, wymiany pompy głębinowej, głowicy studziennej, rurociągów oraz armatury w istniejącej studni głębinowej, instalacji technologicznych - rurociągi ze stali nierdzewnej o połączeniach spawanych i kołnierzowych - wraz z montażem urządzeń i armatury towarzyszących w budynku SUW, instalacji dozowania podchlorynu sodu, instalacji sprężonego powietrza, montaż orurowania, pompy i armatury w modernizowanym odstojniku wód popłucznych, prób szczelności i dezynfekcji, podpór pod rurociągi wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku SUW - wod-kan,wentylacja, osuszanie, ogrzewanie, rozruch stacji, instalacji technologicznych w odstojniku popłuczyn wraz z montażem urządzeń i armatury, instalacji technologicznych w przepompowni wód nadosadowych i przelewowych, wraz z montażem urządzeń i armatury, instalacji wentylacji w przepompowni wód nadosadowych oraz w odstojniku wód popłucznych, wykonanie sieci międzyobiektowych,.
» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 22.05.2012 godz. 14:57
 
SIWZ
Dodany: 22.05.2012 godz. 14:57
 
Dokumentacja budowlana
Dodany: 22.05.2012 godz. 15:05
 
Dokumentacja technologiczno-sanitarna
Dodany: 22.05.2012 godz. 15:08
 
Dokumentacja elektryczna
Dodany: 22.05.2012 godz. 15:10
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Dodany: 22.05.2012 godz. 15:12
 
Przedmiary robót
Dodany: 22.05.2012 godz. 15:18
 
Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Dodany: 01.06.2012 godz. 15:46
 
Wyjaśnienia do SIWZ
Dodany: 01.06.2012 godz. 15:46
 
Wybór oferty
Dodany: 28.06.2012 godz. 14:24
 Ostateczny termin składania ofert:
 12 2012Informacja opublikowana przez:
  dnia 22 2012 godz. 14:57
Liczba odsłon:
  1679 od 22 2012 godz. 14:57  (średnio 1.53 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54