0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Goszczanowie - ul. Boczna, ul. Sieradzka, ul. Poniatowskiego.

Numer: ZP.1.2012


Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Goszczanowie - ul. Boczna, ul. Sieradzka, ul. Poniatowskiego, która stanowi kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszczanów. Projektowane kanały sanitarne przebiegać będą w pasie drogi gminnej (ul. Boczna), w pasie dróg powiatowych ( ul. Sieradzka i ul. A. Poniatowskiego) oraz po terenach działek prywatnych. Projekt kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej i przykanalików z rur kielichowych PVC-U, w układzie grawitacyjnym.. Rury układane będą na podsypce i w obsypce piaskowej. Projektuje się wykonanie wykopów liniowych o ścianach pionowych z pełnym umocowaniem ścian i odwodnieniem wykopów za pomocą igłofiltrów. Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje się wykonanie studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych 1000 mm oraz studzienek inspekcyjnych, tworzywowych 425 mm i 315 mm. Przejścia poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonane zostaną metodą przewiertu poziomego, bez naruszania konstrukcji jezdni..
» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 21.02.2012 godz. 12:36
 
SIWZ
Dodany: 21.02.2012 godz. 12:36
 
Dokumentacja techniczna
Dodany: 21.02.2012 godz. 12:37
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Dodany: 21.02.2012 godz. 12:39
 
Przedmiar robót
Dodany: 21.02.2012 godz. 12:40
 
Kosztorys ślepy
Dodany: 21.02.2012 godz. 12:41
 
Mapy 1
Dodany: 21.02.2012 godz. 12:47
 
Mapy 2
Dodany: 21.02.2012 godz. 12:54
 
Profile
Dodany: 28.02.2012 godz. 8:29
 
wyjaśnienia do SIWZ
Dodany: 02.03.2012 godz. 11:53
 
Załącznik nr 6 do SIWZ poprawiony
Dodany: 02.03.2012 godz. 11:54
 
wyjaśnienia do SIWZ 2
Dodany: 02.03.2012 godz. 15:05
 
Wyjaśnienia do SIWZ 3
Dodany: 05.03.2012 godz. 13:42
 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Dodany: 05.03.2012 godz. 13:42
 
zawiadomienie o wynikach postępowania
Dodany: 26.03.2012 godz. 15:26
 Ostateczny termin składania ofert:
 12 2012Informacja opublikowana przez:
  dnia 21 2012 godz. 12:36
Liczba odsłon:
  1939 od 21 2012 godz. 12:36  (średnio 1.51 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54