0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Remont drogi gminnej 114401E Goszczanów  Wroniawy  Karolina  Lipicze Olendry na odcinku 1564m w miejscowości Lipicze Olendry

Numer: III/2011


Przedmiotem zamówienia jest remont drogi w miejscowości Lipicze Olendry Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - roboty wykończeniowe Do wykonawcy należy również: - zagospodarowanie i uporządkowanie terenu budowy, - obsługa geodezyjna (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza), - wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, stosowne materiały, aparaty i osprzęt powinny posiadać wymagane atesty i być dopuszczone do stosowania w Polsce, wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa norm instrukcji i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym, w szczególności przepisów BHP. - zapewnienie wszelkich uzgodnień na czas trwania robót. Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja projektowa, która jest załącznikiem do SIWZ. Prace budowlane prowadzone będą pod nadzorem Inspektora Nadzoru powołanego przez zamawiającego
» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 30.06.2011 godz. 19:07
 
SIWZ
Dodany: 30.06.2011 godz. 19:08
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Dodany: 30.06.2011 godz. 19:18
 
Dokumentacja projektowa
Dodany: 30.06.2011 godz. 19:21
 
Wyjaśnienia do SIWZ
Dodany: 08.07.2011 godz. 14:37
 
Wybór oferty
Dodany: 25.07.2011 godz. 10:39
 Ostateczny termin składania ofert:
 14 2011Informacja opublikowana przez:
  dnia 30 2011 godz. 19:06
Liczba odsłon:
  1304 od 30 2011 godz. 19:06  (średnio 1.38 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54