0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Przebudowa drogi gminnej Chwalęcice - Chlewo.

Numer: ZP.1.2011


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej 114415E Chwalęcice - Chlewo gm. Goszczanów Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: - usunięcie kolizji istniejącej sieci telefonicznej (zgodnie z projektem usunięcia kolizji) wraz z odbiorem robót przez Telekomunikację Polską S.A. - roboty przygotowawcze - przepusty - roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - pobocza utwardzone - roboty wykończeniowe Do wykonawcy należy również: - zagospodarowanie i uporządkowanie terenu budowy, - obsługa geodezyjna (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza), - wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, stosowne materiały, aparaty i osprzęt powinny posiadać wymagane atesty i być dopuszczone do stosowania w Polsce, wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa norm instrukcji i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym, w szczególności przepisów BHP. - zapewnienie wszelkich uzgodnień na czas trwania robót. Wykonanie ekspertyzy wbudowanej nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych przez niezależne laboratorium wskazane przez Zamawiającego na koszt wykonawcy.
» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 22.02.2011 godz. 11:51
 
SIWZ
Dodany: 22.02.2011 godz. 11:52
 
Projekt techniczny przebudowy drogi
Dodany: 22.02.2011 godz. 11:55
 
Projekt budowlany usunięcia kolizji sieci telefonicznej
Dodany: 22.02.2011 godz. 11:57
 
Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót drogowych
Dodany: 22.02.2011 godz. 12:03
 
Przedmiary robót
Dodany: 25.02.2011 godz. 8:58
 
Wybór oferty
Dodany: 17.03.2011 godz. 9:01
 Ostateczny termin składania ofert:
 10 2011Informacja opublikowana przez:
  dnia 22 2011 godz. 11:47
Liczba odsłon:
  1173 od 22 2011 godz. 11:47  (średnio 1.36 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54