0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Przebudowa drogi gminnej Nr 114415E Chwalęcice-Chlewo

Numer: ZP-1/2011


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Chwalęcice Chlewo gm. Goszczanów Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: - usunięcie kolizji istniejącej sieci telefonicznej (zgodnie z projektem usunięcia kolizji) - roboty przygotowawcze - przepusty - roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - pobocza utwardzone - roboty wykończeniowe Do wykonawcy należy również: - zagospodarowanie i uporządkowanie terenu budowy, - obsługa geodezyjna (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza), - wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, stosowne materiały, aparaty i osprzęt powinny posiadać wymagane atesty i być dopuszczone do stosowania w Polsce, wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa norm instrukcji i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym, w szczególności przepisów BHP. - zapewnienie wszelkich uzgodnień na czas trwania robót. Wykonanie ekspertyzy wbudowanej nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych przez niezależne laboratorium wskazane przez Zamawiającego
» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 18.01.2011 godz. 13:45
 
Projekt techniczny przebudowy drogi
Dodany: 18.01.2011 godz. 13:45
 
Projekt techniczny usunięcia kolizji sieci telefonicznej
Dodany: 18.01.2011 godz. 13:51
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Dodany: 18.01.2011 godz. 13:51
 
SIWZ
Dodany: 18.01.2011 godz. 13:56
 
Wyjaśnienie do SIWZ
Dodany: 26.01.2011 godz. 14:05
 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Dodany: 01.02.2011 godz. 12:59
 
Unieważnienie postępowania
Dodany: 08.02.2011 godz. 15:27
 Ostateczny termin składania ofert:
  4 2011Informacja opublikowana przez:
  dnia 18 2011 godz. 13:45
Liczba odsłon:
  1533 od 18 2011 godz. 13:45  (średnio 1.43 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54