0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Przebudowa drogi dojazdowej w Strachanowie

Numer: 3/2010


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Strachanów gm. Goszczanów długości 1,070 km Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - roboty wykończeniowe Do wykonawcy należy również: - zagospodarowanie i uporządkowanie terenu budowy, - obsługa geodezyjna (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza), - wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowne materiały, aparaty i osprzęt powinny posiadać wymagane atesty i być dopuszczone do stosowania w Polsce, wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa norm instrukcji i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym, w szczególności przepisów BHP. - zapewnienie wszelkich uzgodnień na czas trwania robót.
» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 11.03.2010 godz. 14:22
 
SIWZ
Dodany: 11.03.2010 godz. 14:22
 
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Dodany: 11.03.2010 godz. 14:34
 
Dokumentacja techniczna
Dodany: 11.03.2010 godz. 14:39
 
Przedmiar robót
Dodany: 11.03.2010 godz. 14:45
 
Wybór oferty
Dodany: 30.03.2010 godz. 12:40
 Ostateczny termin składania ofert:
 26 2010Informacja opublikowana przez:
  dnia 11 2010 godz. 14:20
Liczba odsłon:
  1451 od 11 2010 godz. 14:20  (średnio 1.32 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54