0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Przebudowa drogi gminnej Lipicze

Numer: 1/2010


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Lipicze i Lipicze Górne gm. Goszczanów Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: - roboty przygotowawcze - przepusty - roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - pobocza utwardzone - roboty wykończeniowe Do wykonawcy należy również: - zagospodarowanie i uporządkowanie terenu budowy, - obsługa geodezyjna (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza), - wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, stosowne materiały, aparaty i osprzęt powinny posiadać wymagane atesty i być dopuszczone do stosowania w Polsce, wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa norm instrukcji i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym, w szczególności przepisów BHP. Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja techniczna, która jest załącznikiem do SIWZ..
» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 11.02.2010 godz. 13:09
 
SIWZ
Dodany: 11.02.2010 godz. 13:10
 
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Dodany: 11.02.2010 godz. 13:18
 
Przedmiar robót
Dodany: 11.02.2010 godz. 13:18
 
Opis techniczny
Dodany: 11.02.2010 godz. 13:19
 
Mapa 1
Dodany: 12.02.2010 godz. 8:53
 
Mapa 2
Dodany: 12.02.2010 godz. 9:09
 
Przekroje poprzeczne
Dodany: 15.02.2010 godz. 11:41
 
Przekrój konstrukcyjny
Dodany: 15.02.2010 godz. 11:41
 
Przedmiar robót - wersja poprawiona
Dodany: 17.02.2010 godz. 14:24
 
Wyjaśnienia do przetargu
Dodany: 19.02.2010 godz. 16:08
 
Wyjaśnienie do przetargu
Dodany: 24.02.2010 godz. 8:57
 
Wybór oferty
Dodany: 05.03.2010 godz. 13:50
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dodany: 30.03.2010 godz. 12:43
 Ostateczny termin składania ofert:
 26 2010Informacja opublikowana przez:
  dnia 11 2010 godz. 13:08
Liczba odsłon:
  1723 od 11 2010 godz. 13:08  (średnio 1.38 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54