0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Przebudowa istniejącego odstojnika wód popłucznych stacji uzdatniania wody

Numer: ZP-8/2009


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odstojnika wód popłucznych stacji uzdatniania wody w Goszczanowie na prefabrykowany z elementów żelbetowych i włączeniem go do istniejącego kolektora 150 mm PCV z jednoczesnym rozebraniem istniejącego odstojnika popłuczyn oraz przebudową bezodpływowej studzienki z chlorowni. Przebudowa jest niezbędna do przetrzymania wód popłucznych na czas minimum 24 godz. w odstojniku celem zredukowania ilości związków żelaza do poziomu określonego w pozwoleniu wodno-prawnym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, która jest załącznikiem do SIWZ Przedmiar robót stanowi załącznik nr 7 do SIWZ 3. Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
» ZAŁĄCZNIKI «
SIWZ Zbiornik popłuczyn SUW w Goszczanowie
Dodany: 05.08.2009 godz. 14:41
 
Dokumentacja projektowa
Dodany: 07.08.2009 godz. 10:22
 
Specyfikacja techniczna
Dodany: 07.08.2009 godz. 10:23
 
Projekt umowy
Dodany: 07.08.2009 godz. 10:24
 
Wyjaśnienia do siwz
Dodany: 18.08.2009 godz. 14:45
 
Wyjaśnienia do specyfikacji
Dodany: 26.08.2009 godz. 14:06
 
Wybór oferty
Dodany: 10.09.2009 godz. 13:14
 Ostateczny termin składania ofert:
 28 2009Informacja opublikowana przez:
  dnia 5 2009 godz. 14:41
Liczba odsłon:
  1523 od 5 2009 godz. 14:41  (średnio 1.37 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54