0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Poprężniki

Numer: ZP-4/2009


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w Poprężnikach długości 390m od skrzyżowania z drogą powiatową 1745E 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz dokumentacja techniczna, które są załącznikiem do SIWZ Przedmiar robót stanowi załącznik nr 7 do SIWZ 3. Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 07.05.2009 godz. 12:37
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na drogę w Poprężnikach
Dodany: 07.05.2009 godz. 12:39
 
Dokumentacja projektowa
Dodany: 07.05.2009 godz. 12:40
 
Specyfikacja techniczna
Dodany: 07.05.2009 godz. 12:41
 
Wybór oferty
Dodany: 01.06.2009 godz. 15:35
 Ostateczny termin składania ofert:
 28 2009Informacja opublikowana przez:
  dnia 7 2009 godz. 12:37
Liczba odsłon:
  1277 od 7 2009 godz. 12:37  (średnio 1.3 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54