0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Budowa ścieżki rowerowej w Goszczanowie

Numer: PPID.7013.9.2013


Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej 114401E w Goszczanowie: długość 262 m, szerokość 1,55 m, nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm, na zjazdach grubość 8 cm Szczegółowe opis zawiera dokumentacja projektowa, która jest załącznikiem do SIWZ. Prace budowlane prowadzone będą pod nadzorem Inspektora Nadzoru powołanego przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją będą udostępnione wykonawcom od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy w Goszczanowie I piętro pok. nr 1 w godz. 10.00 - 14.00.
» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 07.06.2013 godz. 15:42
 
SIWZ
Dodany: 07.06.2013 godz. 15:42
 
Dokumentacja projektowa
Dodany: 07.06.2013 godz. 15:52
 
Przedmiar robót
Dodany: 07.06.2013 godz. 15:53
 
STWIRB
Dodany: 07.06.2013 godz. 15:54
 
zmiana terminu składania ofert oraz zmiana terminu wykonania
Dodany: 24.06.2013 godz. 8:52
 
informacja o terminie otwarcia ofert
Dodany: 25.06.2013 godz. 13:58
 
zawiadomienie o wynikach postępowania
Dodany: 10.07.2013 godz. 11:19
 Ostateczny termin składania ofert:
 26 2013Informacja opublikowana przez:
  dnia 7 2013 godz. 15:40
Liczba odsłon:
  1403 od 7 2013 godz. 15:40  (średnio 1.43 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54