0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Goszczanów

Numer: PPID.7013.5.2013


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Goszczanów na odcinku 108m Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: roboty przygotowawcze roboty ziemne podbudowa tłuczniowa nawierzchnia z betonu asfaltowego zjazdy z kostki betonowej oznakowanie pionowe Do wykonawcy należy również: zagospodarowanie i uporządkowanie terenu budowy, obsługa geodezyjna wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, stosowne materiały, aparaty i osprzęt powinny posiadać wymagane atesty i być dopuszczone do stosowania w Polsce, wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym, w szczególności przepisów BHP. zapewnienie wszelkich uzgodnień na czas trwania robót. Przedmiotowa droga łączy się z drogą powiatową Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja projektowa, która jest załącznikiem do SIWZ.
» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 16.04.2013 godz. 10:39
 
SIWZ
Dodany: 16.04.2013 godz. 10:39
 
Dokumentacja projektowa
Dodany: 16.04.2013 godz. 10:39
 
Przedmiar robót
Dodany: 16.04.2013 godz. 10:48
 
Specyfikacja techniczna
Dodany: 16.04.2013 godz. 10:50
 
Wybór oferty
Dodany: 14.05.2013 godz. 14:48
 
Wybór wykonawcy
Dodany: 14.06.2013 godz. 17:16
 Ostateczny termin składania ofert:
 30 2013Informacja opublikowana przez:
  dnia 16 2013 godz. 10:39
Liczba odsłon:
  1246 od 16 2013 godz. 10:39  (średnio 1.37 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54