0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Interpelacja Radnego Przemysława Papierskiego OGS.0003.2.2018

Data złożenia interpelacji: 28.12.2018 godz. 12:40
Data udzielenia odpowiedzi: 12.02.2019 godz. 12:49
Złożona przez: Przemysław Papierski [Radny]
 

Treść interpelacji:

W imieniu mieszkańców wsi Sokołów, a także okolicznych miejscowośći składam oficjalny
wniosek o przebudowę drogi Karolina - Sokołów nr 1740 E.
Prośbę swą motywuję tym, iż droga ta łączy miejscowość Sokołów z pozostałą częścią
gminy Goszczanów. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
 


Załączone pliki:
Interpelacja Radnego Przemysława Papierskiego OGS.0003.2.2018

Odpowiedź:

Odpowiedź w załączniku


Załączone pliki:
Odpowiedź OGS.0003.1.2018 OGS.0003.2.2018

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54