0 OFERTY PRACY 
0 OGŁOSZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

W jakiej firmie pracujesz ?
 Interpelacja Radnego Mariusza Grucy OGS.0003.1.2018

Data złożenia interpelacji: 28.12.2018 godz. 12:37
Data udzielenia odpowiedzi: 12.02.2019 godz. 12:48
Złożona przez: Mariusz Gruca [Radny]
 

Treść interpelacji:

Wniosek
W imieniu mieszkańców wsi Karolina, Lipicze Olendry, Lipicze Górne a także okolicznych
miejscowości składam oficjalny wniosek o przebudowę drogi Karolina - Sokołów nr 1740 E.
Prośbę swą motywuję tym, iż droga ta znacznie skraca przejazd mieszkańcom naszej
gminy do szkół jak i do pracy w powiecie kaliskim.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.


Załączone pliki:
Interpelacja Radnego Mariusza Grucy OGS.0003.1.2018

Odpowiedź:

Odpowiedź w załączniku


Załączone pliki:
Odpowiedź OGS.0003.1.2018 OGS.0003.2.2018

Urząd Gminy Goszczanów
tel. 43 829-70-51
fax. 43 829-70-54